“He divorced me, because I was sick”

The interviewer (Arzu Soltan) met Sadagat Hajieva at her workplace in Baku on March 5, 2011.

How old are you?
30… I am 31

Are you married?
No, I am divorced. Because of my [health] situation.

How is that?

I have neurosis and I also had a problem with my breast which had to be treated at the Oncology Clinic. That cost a lot of money and my ex-husband did not want to bear those costs, so he divorced me.

For how many years had you been married?
Five years.

Do you have children?
I have a son who is 5. I live with my parents and my brother now.

How many people live in your family?
My brother, father, mother, me, and my son. We are five people.

Now you live with your parent and with your son. Are you happy with your living conditions?
It’s hard for me. It was better to live with my family.

What’s hard?
I see that my parents are worried about me.

Do you have education?
I have higher education. Actually, I have two diplomas. I completed a music school and can play a harmonica. I also studied at the Azerbaijan State Economic University’s accounting department.

Do you work?
I work at a library. I had worked as a librarian before. But then I got married and left my work. Then I returned to the library as a cleaner.

It looks like your current job does not match your education.
No it doesn’t. I would have wanted to have a different job.

So, what’s the problem? Why do you work as a library cleaner if you have two diplomas?

Because it’s quiet here.

Have you tried looking for a job where you could use your education?

No, I haven’t. I don’t really know much about my profession. When I was a high school student, we weren’t taught much. We had to pay for all our grades.

Have your dreams about life been fulfilled?
No, they haven’t.

What do you wish for?
I would love to have a family, to have material wellbeing. Even if my husband won’t let me work. I want him to be a father to my son. I want him to value me as a woman.

How do you feel the war affecting your life?
I wish that God does not bring war upon anyone. Young women are left without husbands, mothers lose their children and are left to cry. We have so many refugees. I would not want to live their life. Even if they had everything, they still feel pangs for their motherland. The government provides them with everything but still they miss their homes.

Would you befriend an Armenian?
I would. But then I have the refugees in front of my eyes… There are good people among Armenians too. They too don’t want war. They too have lost their children. Their mothers don’t want war. This is all politics.

As a woman, do you feel it is possible to feel satisfied with your life?
I am satisfied with my life. I have a child. May God protect all children. But of course, I would have loved to have a happier future. I would not want to have unfulfilled wishes in my heart.

Armenian translation
Նա բաժանվեց ինձնից, որովհետև ես հիվանդ էի

Հարցազրույցը վարում է Արզու Սոլթանը Սադագաթ Հալջիեվայի աշխատավայրից.

Բաքու, 5 Մարտի, 2011թ

Քանի՞ տարեկան եք:
30… Ես 31 տարեկան եմ

Դուք ամուսնացա՞ծ եք:
Ոչ, ես բաժանված եմ, իմ առողջական վիճակի հետ կապված: Ես նեվրոզ ունեի և դրա հետ մեկտեղ կրծքիս հետ կապված խնդիր, որը պետք է բուժվեր օնկոլոգիական ճանապարհով: Դա բավական մեծ գումար արժեր և իմ նախկին ամուսինը չուզեց իր վրա վերցնել այդ ծախսերը, այդպիսով, նա բաժանվեց ինձնից:

Ես ամուսնացած էի հինգ տարի, ունեմ տղա, որը հինգ տարեկան է: Հիմա ես ապրում եմ ծնողներիս և եղբորս հետ: Մեր ընտանիքի անդամները հինգն են՝ եղբայրս, հայրս, մայրս, ես և իմ որդին:

Դուք երջանի՞կ եք Ձեր կյանքի պայմաններով:
Ինձ համար դժվար է: Ավելի լավ էր, երբ ես ապրում էի իմ ընտանիքի հետ: Ես տեսնում եմ, որ իմ ծնողները անհանգստացած են ինձ համար:

Ես ունեմ բարձրագույն կրթություն: Ավելի ճիշտ, ես ունեմ երկու դիպլոմ. ավարտել եմ երաժտական դպրոց և կարող եմ նվագել շրթհարմոն, ուսանել եմ նաև Ադրբեջանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանում՝ հաշվապահական բաժնում:

Հիմա ես աշխատում եմ գրադարանում: Մինչ այդ, ես աշխատել եմ որպես գրադարանավար, բայց երբ ամուսնացա՝ թողեցի աշխատանքս: Հետո վերադարձա գրադարան՝ որպես հավաքարար:

Իմ ներկայիս աշխատանքը չի համապատասխանում իմ կրթությանը: Ես կուզենայի ունենալ ուրիշ աշխատանք:

Իսկ ի՞նչն է խնդիրը, ինչու՞ եք աշխատում գրադարանում որպես հավաքարար, եթե ունեք երկու դիպլոմ:
Որովհետև այստեղ լուռ է:

Փորձե՞լ եք փնտրել աշխատանք, որտեղ կարող էիք օգտագործել Ձեր գիտելիքները:
Ոչ: Իրականում, ես այդքան էլ շատ բան չգիտեմ իմ մասնագիտւթյան մեջ: Երբ ես ուսանող էի, մեզ շատ բան չէին սովորեցնում: Մենք պետք է վճարեինք մեր գնահատականների համար:

Ձեր կյանքի երազանքները իրականացվե՞լ են: Ինչ՞ի մասին եք երազում:
Ոչ, չեն իրականացվել: Ես կուզենայի ունենալ ընտանիք, բարեկեցիկ կյանք, եթե նույնիսկ ամուսինս թույլ չտար ինձ աշխատել: Ես ուզում եմ, որ նա հայր լինի իմ երեխային, ուզում եմ, որ գնահատի ինձ որպես կին:

Ինչպե՞ս է ազդել պատերազմը Ձեր կյանքի վրա:
Կուզենայի, որ Աստված ոչ մեկին չբերեր այդ փորձությունը: Երիտասարդ կանայք մնացին առանց իրենց ամուսինների, մայրերը կորցրեցին իրենց զավակներին, իրենց մնացին միայն արցունքներ: Մենք այնքան փախստականներ ունենք, ես չէի ուզենա ապրել իրենց կյանքը: Եթե նույնիսկ նրանք ունեն ամեն բան, միևնույն է, նրանք խոր ցավ են զգում՝ հիշելով իրենց մայրենի հողը: Կառավարությունը ապահովում է իրենց ամեն ինչով, բայց նրանք դեռ կարոտում են իրենց տունը:

Դուք մտերիմ կլինեի՞ք հայի հետ:
Այո, բայց հետո փախստականներն են գալիս աչքիս առաջ… Հայերի մեջ էլ կան լավ մարդիք: Նրանք նույնպես պատերազմ չեն ուզում, նրանք նույնպես կորցրել են իրենց երեխաներին, նրանց մայրերը պատերազմ չեն ուզում: Այս ամենը քաղաքականություն է:

Որպես կին, դուք կարո՞ղ եք կյանքում Ձեզ բավարարված զգալ:
Ես գոհ եմ իմ կյանքից: Ես երեխա ունեմ: Թո՛ղ Աստված բոլոր երեխաներին պահպանի: Բայց, իհարկե, ես կուզենայի ունենալ ավելի երջանիկ ապագա, չէի ուզենա ունենալ չիրականացված երազանքներ իմ սրտում:

One Trackback to ““He divorced me, because I was sick””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: